Tips

Hoe maakt jouw innerlijke minnaar/minnares de wereld een stukje mooier?

Jouw hart wordt op unieke wijze geraakt door het leven. Door de specifieke pijn en vreugde die het heeft beleefd, heeft jouw hart een eigen kennis die niemand anders heeft. Ook jouw manier van seksualiteit beleven is uniek. Er is geen minnaar of minnares zoals jij. Je seksuele energie is enerzijds jouw unieke vuur en uitstromende levenskracht, en anderzijds jouw unieke genotsvermogen waarmee je het leven van binnenuit waardeert.

Gestold verlangen

Het is zo verdrietig als mensen sterven en ze hebben hun liefde niet geleefd, uit angst, schaamte of pijn die ze niet te boven kwamen. Al die gestolde gebaren die wel verlangd maar toch stilgezwegen werden in het huwelijksbed. Al die levens in het teken van hoe het hoort maar waar de muziek ontbreekt van elkaar echt diep zien en gezien worden.

Jezelf laten zien

Het vraagt moed om jezelf aan de ander te tonen met al je onzekerheden, kwetsbaarheden, eigenaardigheden en grootsheid. Toch is het juist in die intimiteit dat we er allemaal naar verlangen om te worden gezien en ontvangen. Zo vindt er heling plaats en komt er rust en vertrouwen in het bestaan zelf vrij.

Zelfbeminning

Die heling kun je ook vinden door tijdens je zelfbeminning zowel je kwetsbaarheid als je grootsheid te omarmen – je wijsheid, je weten en je niet-weten. In deze stroom van diepe zelfaanvaarding kunnen je onschuld en puurheid zich onthullen. Het maakt een wereld van verschil of je jezelf bemint vanuit je onschuld en goedheid, of vanuit gemis en spanning die om ontlading vraagt. Door jezelf vanuit je volte lief te hebben, open je ook een deur voor anderen om zowel jou als zichzelf vanuit eenzelfde volte te benaderen.

De brandstof voor je succes

Je seksuele energie is tevens de brandstof voor je levensmissie. Of je nu samenwerkt op je werk, in je sportclub of in een liefdesrelatie, overal kun je een minnaar van het leven zijn en jezelf op jouw unieke manier met anderen verbinden. Die unieke minnaarskwaliteiten dragen bij aan zowel je eigen succes als het welzijn van het grote geheel. Zonder jouw passie, kracht en tederheid is het leven niet compleet.