Lezingen

Lezing ‘Seksualiteit & Levenslust’

 

Voor wie?

  • congressen en symposia over seksualiteit
  • religieuze en spirituele groeperingen
  • jongeren: op school of binnen het jeugdwerk

Afhankelijk van de doelgroep zoek ik de juiste taal om een breder perspectief op seksualiteit en intimiteit over te dragen.
Desgewenst ga ik tijdens of na afloop van de lezing graag de dialoog aan.

Inhoud

Elke cultuur heeft zo haar eigen opvattingen over seksualiteit. In deze lezing ga ik vooral in op de meer universele aspecten van seksualiteit en intimiteit. De pijn en teleurstellingen die we op dit gebied oplopen, raken ons allemaal diep. Tegelijkertijd kennen we seksualiteit ook als poort naar diepe intimiteit en verbondenheid, lichamelijke verrukking en direct contact met het grote mysterie van geboorte, leven en dood.

Ik ga in deze lezing vooral in op het vermogen van ons lichaam om te genieten, waarin onze waardering voor het leven spontaan tot uiting komt. Vrijwel alle culturen hebben allerlei taboes op seksueel genieten. Die weerspiegelen onze diepe weerstand om ons over te geven aan genot, vanuit een angst om te verdrinken in grenzeloze bandeloosheid en egoïsme. Maar door ons heel zorgvuldig en bewust open te stellen voor ons natuurlijke genotsvermogen, kan ons lichaam ons juist de weg wijzen naar de hoogste ethiek.

Neem voor overleg gerust contact op.

Lezing ‘Voor seks ben je nooit te oud’

 

Voor wie?

  • congressen en symposia over seksualiteit bij ouderen
  • senioren: verenigingen, bejaardenhuizen, volksuniversiteiten…

Desgewenst ga ik tijdens of na afloop van de lezing graag de dialoog aan.

Inhoud

Ouder worden hoeft geen reden of ‘excuus’ te zijn om met de seks te stoppen. Door met je leeftijd mee te bewegen, kun je juist een beter seksleven krijgen. Ik heb zeven jaar intensief met ouderen gewerkt en op dit vlak veel leed gezien maar ook veel creativiteit en levensvreugde.

Deze lezing gaat over seksualiteit en intimiteit als een levenslange reis van ontwikkeling en verdieping. Over de kracht en kwetsbaarheid van de liefde op hogere leeftijd. Over onze behoefte aan echt contact en het belang van elkaar bewust aanraken. Over jezelf oefenen in sensueel genieten van de dagelijkse dingen. Over de pijn van niet meer aangeraakt worden als je partner overlijdt of dement wordt. Over geven en ontvangen, spelen en stilstaan bij de eindigheid van het leven.

Ik geef deze lezing vanuit een heel brede visie op seksualiteit en reik allerlei nieuwe gezichtspunten en mogelijkheden aan om ook op oudere leeftijd onze levenslust stromend te houden.

Neem voor overleg gerust contact op.

Lezing op maat: ‘De droom achter uw bedrijf of organisatie’

 

Voor wie?

  • Middelgrote en grote bedrijven met oog voor Profit, People & Planet
  • Instellingen, overheidsorganisaties, ngo’s
  • Geschikt voor een bedrijfsfeest, jubileum of andere mijlpaal

Inhoud

Deze lezing op maat gaat over de totstandkoming van uw bedrijf of organisatie en over de droom die eraan ten grondslag ligt. Met lichtheid en creatieve beeldspraak maak ik zichtbaar hoe leidinggevenden en medewerkers door de jaren heen hebben samengewerkt om uw producten of diensten aan uw klanten en de wereld ten goede te laten komen.

Doel van de lezing is dat alle medewerkers zich op een diepere laag verbonden weten met het bedrijf. Ze raken meer doordrongen van de waarde van uw producten of diensten voor de buitenwereld. Ze krijgen meer oog voor het belang van hun eigen bijdrage aan dat grotere geheel, evenals voor de bijdrage van andere afdelingen of geledingen. Deze herwaardering van hun individuele én gezamenlijke creatiekracht leidt tot meer saamhorigheid en maakt nieuwe energie en levenslust vrij.

Voortraject

Ruim van te voren interview ik minimaal drie medewerkers van verschillende afdelingen. Op creatieve wijze verken ik als buitenstaander wat uw bedrijf of organisatie uniek maakt. Ik verdiep me in de historie ervan, de missie en visie, het gebouw, de diverse producten en/of diensten, de klanten en andere stakeholders. Dit alles laat ik op mij inwerken en zet ik om in een boeiende lezing die voor alle betrokkenen inspirerend is.

Neem voor overleg gerust contact op.

Lezingen op maat

Spreekt mijn visie op seksualiteit, intimiteit, levenslust en Eros u aan?
Ik kijk graag met u mee voor mogelijkheden voor een lezing binnen uw kring.

Neem voor overleg gerust contact op.